ลูกค้าที่เคยรับบริการจากเรา มีทั้งส่วนราชการ และบริษัทเอกชน อาทิ

ลูกค้าส่วนราชการ

กรมชลประทาน

logodede

Logo yotha

land

wastewater

water

edu kasetsart

pattaya

logo nsm

pisanulok

ลูกค้าบริษัทเอกชน

บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

exxon

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท สหวิริยาอินดัสตรี จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

kenber

kenber

siritwat

kenber

yaowapa

urwat

siritwat

urwat

Go to top