ผลงานของเรามีหลายประเภทโครงการ และมีจำนวนมากกว่า 100 โครงการ แบ่งตามประเภทงาน ดังนี้

ประเภทโครงการเกี่ยวข้องกับน้ำ

ประเภทโครงการเกี่ยวข้องกับน้ำ

ชลประทาน

 • ฝายคอนกรีตพร้อมประตูเหล็กเปิดปิดระบายน้ำ
 • ฝายยาง
 • เขื่อนดิน เขื่อนหินทิ้ง เขื่อน RCC
 • ระบบชลประทาน ทั้งระบบคลองส่งน้ำ
  ท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ
 • อุโมงค์ส่งน้ำขนาดใหญ่
 • ระบบป้องกันชายฝั่งทะเล
 • ระบบวัดพฤติกรรมเขื่อน
 • ระบบโทรมาตร

ประปา

 • ระบบส่งน้ำดิบ
 • ระบบผลิตประปา
 • ระบบส่งน้ำประปา

รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย

 • ท่อรวบรวมน้ำเสียขนาดใหญ่
 • โรงบำบัดน้ำเสีย

ประเภทโครงการเกี่ยวกับระบบขนส่ง

road

ไฟฟ้าแรงสูง

 • สายส่งไฟฟ้าแรงสูง
 • สถานีไฟฟ้าแรงสูงด้าน

งานถนน

 • ถนนคอนกรีต
 • ทางหลวง
 • ทางด่วนพิเศษ
 • ทางยกระดับ
 • สะพานคอนกรีตขนาดใหญ่

งานราง

 • ระบบรางรถไฟฟ้า
 • ระบบรางรถไฟ

งานศูนย์การขนส่ง

 • สนามบิน
 • ศูนย์การขนส่งทางบก
 • ศูนย์การขนส่งทางน้ำ

ประเภทโครงการอาคาร

building

 • อาคารสูง
 • อาคารโรงแรม
 • อาคารห้างสรรพสินค้า
 • อาคารโรงพยาบาล
 • อาคารคอนโดมิเนียม
 • อาคารอพาร์ตเมนต์
 • อาคารสำนักงาน
 • อาคารจอดรถยนต์ขนาดใหญ่
 • อาคารโรงงาน
 • อาคารโรงผลิตไฟฟ้า
 • อาคารสถานีสูบน้ำ
 • อาคารสถานีบริการน้ำมัน
 • จัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน
 • คลับเฮาส์ของสนามกอล์ฟ
 • ตกแต่งภายในพลาซ่า
Go to top