เราและบริษัทพันธมิตรของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่ปรึกษาดังนี้

งานวิศวกรรม

map

งานศึกษาความเหมาะสม

architecture

การจัดการประกวดราคา

  • จัดทำเอกสารประกวดราคา
  • ประเมินราคาค่าก่อสร้าง

cogwheel

งานบริหารจัดการโครงการ

town

งานตรวจสอบอาคาร

feas

งานติดตามและประเมินผลงานโครงการ

 

 

งานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนและสังคม

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

  • งานจัดสัมมนา, งานอีเวนท์, สื่อมวลชนสัญจร,
  • ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ, บอร์ดนิทรรศการ, ป้ายประชาสัมพันธ์, เอกสารประกอบ, วิดิทัศน์, อินโฟกราฟฟิค, เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์)

งานด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

งานด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

  • กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
  • กิจกรรมพบปะชุมชน
  • จัดทำฐานข้อมูลชุมชน
 
Go to top